مشخصات فنی خودرو بسترن B30

آیا قیمت خودرو در سال 1399 – سال کرونا – قابل پیش بینی می باشد؟

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر شرکت‌ها مجددا با رویه قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آن‌ها فعال می‌شود و سال...

ادامه مطلب