آینده تاکسی پرنده ایرباس-اخبار هوایی بدومیره

ایرباس تصاویر جدیدی از نسخه‌ی پیش‌تولیدی آلفا دو را منتشر کرده است. این تصاویر نشان دهنده‌ی تاکسی پرنده‌ی خودران این شرکت عظیم می‌باشد....

ادامه مطلب