چرخی در پاساژ الهیه برای خرید هواپیمای شخصی

خبرگزاری تسنیم: خیلی هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد که کسی بتواند با هواپیمای شخصی خودش به سفر برود، آن را در فرودگاه شخصی پارک کند و هر وقت...

ادامه مطلب